Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 584 318

Email:analysis@firi.ac.vn

Điện thoại: 0438582752

Email: dothilanhuong2002@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website