Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: 06 Tôn Thất Tùng, Đống Đa,Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 38523730-38529310-35743279

Điện thoại: 0438523730

Email: phuongnv@ievn.com.vn

Điện thoại: 0435744399

Email: phuongnx@ievn.com.vn

Điện thoại: 0422117617

Email: tuongnn@ievn.com.vn

Tin nổi bật

Liên kết website