Viện Năng lượng

Địa chỉ: 06 - Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024.38523730

Fax: 024.38529302

Email:bbt@ievn.com.vn

Website:http://www.ievn.com.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0435744401

Email: phuctk@fpt.vn; phuctk@ievn.com.vn

Tin nổi bật

Liên kết website