Trung tâm Dừa Đồng Gò

Địa chỉ: Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: (075) 3862327

Fax: (075) 3896206

Email:info@coco-dgecvn.org

 

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website