Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Đào tạo

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3714 0128

Fax: (+84-4) 3716 4842

Email:3tc@vielina.com

 

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website