Trung tâm Cơ điện, Điện tử

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3715 2662

Fax: (+84-4) 3716 4842

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website