Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3716 4841

Fax: (+84-4) 3716 4842

Email:tue.vielina@hn.vnn.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0437164841

Email: tue.vielina@hn.vnn.vn

Tin nổi bật

Liên kết website