Trung tâm Công nghệ Thông tin (ITC)

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3716 4840

Fax: (+84-4) 3716 4842

Email:itc@vielina.com

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 84437164840

Tin nổi bật

Liên kết website