Trung tâm Điều khiển Tự động (CAC)

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3716 3040

Fax: (+84-4) 3716 4842

Email:cac@vielina.com

 

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 84437163040

Tin nổi bật

Liên kết website