Trung tâm Triển khai ứng dụng Tin học, Tự động hoá

Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3716 4930

Fax: (+84-4) 3716 4842

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 84437164930

Email: mylinh45hg@hotmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website