Thương vụ Việt Nam tại Cu Ba (Kiêm nhiệm Hai-i-ti, Đô-mi-ni-ca-na, Ni-ca-ra-goa, Gia-mai-ca, Xanh Kít-xơ và Ne-vi-xơ, An-ti-goa và Ba-bu-da))

Địa chỉ: Calle 16, No.514 e/.5ta y 7ma, Miramar, La Habana, Cuba

Điện thoại: (+53) 7 2041525, 2069745

Fax: (+53) 7 204-5333

Email:cu@moit.gov.vn; dovietphuong1981bct@yahoo.com

Điện thoại: 537204152553521768865352176886

Email: cu@moit.gov.vn phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com

Điện thoại: 525552540024525569019504

Email: mx@moit.gov.vn, vietrade.mexico@gmail.com

Điện thoại: 53721445525352176886

Email: cu@moit.gov.vn trangngt@moit.gov.vn; trangpatricia@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website