Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website