Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia

  • Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia

  • Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia

  • Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia

  • Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia

  • Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tiếp đoàn Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website