Thương vụ Việt Nam tại Hồng Công, Trung Quốc

Địa chỉ: 17/F, Golden Star Building, No. 20-24 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Điện thoại: 0085-2-2865-3218

Fax:0085-2-2865-3808

Email:hk@moit.gov.vn

Email: hk@moit.gov.vn; thuyvt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website