Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330

Điện thoại: (662)650-845-425

Fax: (662)225-26950

Email:th@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website