Chi nhánh Côn Minh của Thương vụ VN tại Trung Quốc

Địa chỉ: Tai long hong rui Hotel, 279 Chuncheng Road, Kunming,Yunnan, China

Điện thoại: (868)713-512621

Fax: (86)871-63519119

Email:conminh@moit.gov.vn

Điện thoại: 86871635126218613211726358

Email: conminh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website