Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc (Bắc Kinh) kiêm nhiệm Đảo Micronesia

Địa chỉ: 北京市朝阳区建国门外光华路32号Số 32 đường Quang Hoa, Kiến Quốc Ngoại, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc

Điện thoại: + 86 10 65329915

Fax: 0086-10-6532-5415

Email:cn@moit.gov.vn; laind@moit.gov.vn

Điện thoại: 0086-10-6532-9915

Tin nổi bật

Liên kết website