Chi nhánh Nam Ninh của Thương vụ VN tại Trung Quốc

Địa chỉ: Room 1910, Building 2nd, Hang Yang International Center No.131 Minzu Avenue, Nanning, Guang xi, China

Điện thoại: (867)715-534752

Fax: (867)715-534751

Email:namninh@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website