Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh

Địa chỉ: No 10, 12th Floor, Fuli Haiyang Guoji Buliding, Beichengtian Road, Jiangbei District, Chongquing City, China.

Điện thoại: +86 23 67906219

Fax: (86) 23 67908285

Tin nổi bật

Liên kết website