Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan (Kiêm nhiệm Lít-va, E-xtô-ni-a)

Địa chỉ: Ul. Łucka 20, m. 87, 00-845, Warszawa

Điện thoại: +48 22 114 71 31

Fax: (48) 22 121 5267

Email:pl@moit.gov.vn

Điện thoại: 48606513153

Email: pl@moit.gov.vn

Điện thoại: 48728559568

Email: hungngq@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website