Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê (Kiêm nhiệm Ê-cu-a-đo)

Địa chỉ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile

Điện thoại: (+56-2) 2232-1135; (+56-2) 2232-1394

Fax: (+56-2) 2334-1159

Email:vantvar@gmail.com ; vantd@moit.gov.vn

Website:http://www.vietradeinchile.gov.vn

Điện thoại: 5622321135562232139456989201942

Email: cl@moit.gov.vn, thuystt@moit.gov.vn, thuthuymoit@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website