Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston

Địa chỉ: 5251 Westheimer, Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA

Điện thoại: 713-850-1233

Fax: 713-871-0312

Email:houston@moit.gov.vn

Điện thoại: +1 (832) 929-4826; Di động:  +1 (346) 610-6333

Email: houston@moit.gov.vn, vntradeofficehouston@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website