Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., Suite 501 Washington, D.C., 20036 USA

Điện thoại: (202) 463-9425, 463-9426, 463-9428, 463-9419

Fax: (202) 463-9439

Email:vinatrade@vietnam-ustrade.org

Website:http://www.vietnam-ustrade.org

Tin nổi bật

Liên kết website