Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco

Địa chỉ: 474 35th Avenue San Francisco, CA 94 121

Điện thoại: +1 (415) 990 2636

Fax: +1 (415) 751 1751

Email:sanfrancisco@moit.gov.vn

Điện thoại: 4155096724

Email: sanfrancisco@moit.gov.vn, thangtm@vietrade.gov.vn, thangtm@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website