Thương vụ Việt Nam tại Pa-na-ma (kiêm nhiệm Cốt-xta-ri-ca, Đô-mi-ni-ca)

Địa chỉ: St. George Bank, esquina 50 y 53 este, piso2, Ciudad de Panama, Panama

Điện thoại: +507 2642551

Email:pa@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website