Thương vụ Việt Nam tại I-xra-en

Địa chỉ: Apartment No.3, 10th Floor, Building YOO2, No.19 Nissim Aloni Street, Tel Aviv, Israel

Điện thoại: +972 542912951 / +972 775329524

Fax: +972 774325346

Email: il@moit.gov.vn

Điện thoại: 0097-2-775-329-524/ 0097-2-542-912-951

Email: hoalt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website