Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc (Kiêm nhiệm Ghi-nê, Bê nanh, Cốt-đi-voa, Buốc-ki-na-pha xô))

Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca - Maroc

Điện thoại: (+212) 5 22 47 37 23

Fax: (+212) 5 22 27 07 24

Email:ma@moit.gov.vn

Điện thoại: 212522473723

Email: ma@moit.gov.vn; dovietphuong1981bct@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website