Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Thương vụ Phạm Thanh Hải

Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Thương vụ Phạm Thanh Hải

Điện thoại: 270123468083

Email: za@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website