A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lựa chọn nhân sự sáng suốt, tiền đề cho thành công của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027

Công tác chuẩn bị nhân sự là nội dung hết sức quan trọng, quyết định vào thành công chung của Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Quán triệt tinh thần đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III (nhiệm kỳ 2017-2022) đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn Thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tại Kế hoạch số 145-KH/ĐTNK-TCKT ngày 27/9/2021, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐTNB-VP ngày 26/10/2021 về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự được xác định là nội dung tiên quyết, tập trung để triển khai thực hiện từ sớm.

Để chuẩn bị tốt các nội dung trình Đại hội, thực hiện quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Công Thương và Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn Thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2022 - 2027 một cách kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và được sự nhất trí chủ trương đối với dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Trong các ngày 13/7 và 18/7/2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức 05 Hội nghị giới thiệu nhân sự theo quy định. Với sự tham dự của Đại diện Đảng ủy Bộ Công Thương; trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức của Đoàn, cho ý kiến công tâm và khách quan, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí danh sách gồm 19 đồng chí để giới thiệu trình Đại hội Đoàn Bộ Khóa IV (nhiệm kỳ 2022 - 2027) xem xét bầu 17 Ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn.

Ngày 19/7/2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã gửi văn bản xin ý kiến của cấp ủy quản lý nhân sự được giới thiệu. Kết quả, 100% cấp ủy các đơn vị đã có văn bản nhất trí về chủ trương nhân sự được giới thiệu. Trên cơ sở ý kiến của cấp ủy các đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Bộ Công Thương chấp thuận chủ trương và trình Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương xem xét, phê duyệt theo quy định.

Trên cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và Văn kiện Đại hội, trong 02 ngày 14-15/8/2022, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của tuổi trẻ Bộ Công Thương, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới. Trong không khí nhiệt huyết, dân chủ, quyết tâm cao, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh - Tiên Phong - Đoàn Kết - Phát triển”, thể hiện cho ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bộ Công Thương được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 17 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công Thương khóa IV lần thứ nhất đã bầu đồng chí Phạm Khắc Huy giữ chức danh Bí thư Đoàn, 02 đồng chí Hoàng Trần Phương và đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, Hội nghị cũng bầu 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 07 Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Ban Chấp hành Đoàn mới với những nhân tố mới năng động, sáng tạo, trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027, tuổi trẻ Bộ Công Thương tiếp tục quyết tâm thực hiện thành công 03 mục tiêu chính:

Thứ nhất, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến; có đạo đức, lối sống văn hoá; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Thứ hai, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên; nâng cao vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn.

Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển ngành công nghiệp và thương mại, hội nhập quốc tế về kinh tế, chuyển đổi số ngành Công Thương. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.


Nguồn:Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website