Phòng Lưới điện và Điện lưới nông thôn

Điện thoại: 024. 62785519

Email:LDNT-CucDL@moit.gov.vn

Điện thoại: 02462785519

Email: HoaND@moit.gov.vn

Điện thoại: 0462785519

Email: GiangLT@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website