Phòng Lễ tân

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04. 22.202.110

Fax: (04) 38 264 696; (04) 22 202 525

Điện thoại: 0422202132

Email: lamddt@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422202110

Email: phuongtv@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website