Phòng APEC và Hợp tác kinh tế quốc tế

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 205 418

Điện thoại: 02422205415

Email: Duongbh@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205419

Email: HuongVL@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205418

Email: ChiHK@moit.gov.vn

Điện thoại: 0422205422

Email: MaiHN@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205412

Email: lyntd@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website