Phòng ASEAN

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 205 417

Điện thoại: 2220.5417

Email: ngocqa@moit.gov.vn

Điện thoại: 2220.5421

Email: ducngv@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website