Khoa Cơ khí

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3743213

Email:Khoacokhi.ccb@moet.edu.vn

Điện thoại: 02803743213

Tin nổi bật

Liên kết website