Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3744157

Email:Phongkhkt.ccb@moet.edu.vn

Điện thoại: 02803744157

Email: Phongkhkt.ccb@moet.edu.vn

Điện thoại: 02803744157

Tin nổi bật

Liên kết website