Phòng Thanh tra khảo thí & Kiểm định chất lượng

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3743214

Điện thoại: 02803743214

Tin nổi bật

Liên kết website