Phòng LAS 29

Địa chỉ: Khu xưởng thực hành – Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng

Điện thoại: (033) 3 854 870

Tin nổi bật

Liên kết website