Phòng Xây dựng cơ bản

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà làm việc 7 tầng

Điện thoại: 033.3856051

Email:phongkehoach@cic.edu.vn

Email: nguyenvanduong@cic.edu.vn

Email: nguyenhamha@cic.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website