Phòng Tổ chức- Hành chính

Địa chỉ: 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35562958

Fax: 04.35562956;04.36884211

Email:cdktcn@kinhtecongnghiephanoi.com

Tin nổi bật

Liên kết website