Khoa Quản trị Kinh doanh

Địa chỉ: Phòng G301 - 478 - đường Thống Nhất - phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: (+084) 0280.3854760

Email:QTKDTMDL@gmail.com

Email: longthuongmai@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website