Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Tầng 10, A1, cơ sở chính

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:khoacntt@haui.edu.vn

Email: ngoducvinh@haui.com

Tin nổi bật

Liên kết website