Phòng Công tác HSSV

Địa chỉ: Tầng1, A8, Cơ sở chính

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website