Phòng Thanh tra Giáo dục

Địa chỉ: Tầng 6, A10, Cơ sở chính

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Email: khanhtn.haui@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website