Trung tâm Đào tạo nghề

Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Fax: (033) 3 871092

Email:Trungtamdaotaonghe.qui.@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website