Trung tâm Hóa sinh Công nghiệp và Môi trường

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 584 318

Email:environment@firi.ac.vn

Điện thoại: 0438589895

Email: ttha1969@yahoo.com

Tin nổi bật

Liên kết website