Trung tâm Chế tạo cơ khí

Địa chỉ: Số 4 Đường Phạm Văn Đồng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 647 350

Điện thoại: 02437649717

Email: quangnt@narrime.gov.vn

Điện thoại: 024 3211 5473

Email: kients@narime.gov.vn

Điện thoại: 024 3211 5473

Email: minhnguyenvan@narime.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website