Trung tâm Nghiên cứu thủy khí

Địa chỉ: Số 4 Đường Phạm Văn Đồng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 647 350

Điện thoại: 02438341695

Email: cuongnc@narime.gov.vn

Điện thoại: 024 3834 1695

Email: luongnh@narime.gov.vn

Điện thoại: 02438341695

Email: quylx@narime.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website