Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân

Thứ 4, 19/12/2018 | 00:00

Video liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website