Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan

Điện thoại: 0081-3-3466-3315

Fax: 0081-3-3466-3360

Email:jp@moit.gov.vn

Email: MinhTD@moit.gov.vn; jp@moit.gov.vn

Điện thoại: 0085-2-2865-3218

Email: dongnm@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website