Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka

Địa chỉ: Room 401, Sakaiekimae Bldg., Kumanochonishi 3-2-13, Sakai-ku, Shakai-shi, Osaka-fu, 590-0947 Japan

Điện thoại: 0081-7-2276-4166

Email:osaka@moit.gov.vn

Điện thoại: 0081-7-2276-4166

Email: osaka@moit.gov.vn; haqtt@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website